עידוד וטיפוח תרבות הקריאה בספרים הינה בעלת חשיבות עצומה בעידן של ריבוי ידע וריבוי טכנולוגיות. ומדוע חשוב כל כך לקרוא ספרים?כי קריאה מפתחת שפה וחשיבהידע עולםאוצר מליםהיכרות עם מבנים של טקסטיםהיכרות עם אפיונים של שפה כתובהכי - קריאה מפתחת את האינטליגנציה הרגשית היא מסייעת:להגביר את המודעות למי שאנחנו ולצרכינולהבין את רגשותינו ואת הסתירות שיש בנולהבין כיצד חושבים ומרגישים אנשים אחריםלגבש את הערכים שלנו ועל כן אנו שמחים מאד לפתוח את האתר "שווה סיפור" אשר בו יועלו תוצרי העשייה העירונית בתחום עידוד וטיפוח הקריאה .יוצגו בו תוצרי התכנית העירונית "אשדוד בסימן קריאה" המטפחת ומעודדת קריאה בקרב תלמידנו בכל בתי הספר בעיר. נעלה בו תוצרי העשייה של תלמידי סדנת נאמני האתר "שווה סיפור" כתבות, תמונות ראיונות ורעיונות העוסקים כולם בקריאה ובספרים. כמובן האתר פתוח לכל בתי הספר המעוניינים לשתף אותנו בעשייה שלהם בתחום הקריאה וטיפוחה . אני מזמינה את כל תושבי העיר להיות שותפים איתנו בטיפוח ובעידוד ילדינו לקריאה מרובה בספרים איכותיים. יהודית גרנות מנהלת המחלקה לחינוך מינהל החינוך, עיריית אשדוד